• Dobrodošli! Prijava i registracija

RED-COMPUTERS je spremio specijalne ponude za sva pravna lica koja traže IT partnera.

Servis računara za pravna lica

U današnje vrijeme je svakoj firmi potrebno održavanje informacionog sistema jer je rad bez računara nezamisliv ali nemaju sve firme stalno zaposleno lice koje će obavljati taj posao. Cilj redovnog održavanja cjelokupnog IT sistema je se da se kvarovi preduhitre ili svedu na minimum. Preventivno održavanje nam omogućava da pratimo rad sistema i unaprijed znamo da li su neki dijelovi ostećeni i tako ih na vrijeme zamijenimo i izbjegnemo veće kvarove i duži zastoj u radu. Redovnim održavanjem rješavate sve probleme u vezi sa računarima i pratećom opremom u najkraćem mogućem roku. Serviser je uvijek dostupan za rješavanje bilo kakvih problema. Također je upućen u cjelokupan vaš IT sistem i može da kontaktira sa drugim licima iz sličnih poslova za potrebe vaše firme pa tako vama uštedi vrijeme.

U uslugu održavanja ulazi:
održavanje desktop i laptop računara, redovno hardversko i softversko čišćenje pa tim i produžavanje radnog vijeka računara, praćenje rada i ispravnosti hardvera

brza dijagnostika uslijed kvara i popravka ukoliko je moguća ili zamjena djelova drugim odgovarajućim

mogućnost ugradnje naših djelova ili kompjutera dok čekate na reklamaciju vaših da posao ne bi stajao

brzo rješavanje softverskih problema, brz pristup radnim stanicama preko interneta kako bi se problemi otklonili u što kraćem roku

održavanje mreže i mrežnih uređaja – aktivne i pasivne mrežne opreme (kablovi, ruteri, svičevi)

održavanje servera i njihovo podešavanje

instalacije softvera i operativnih sistema

antivirusne zaštite i čišćenje od virusa

redovni bekapi i zaštita podataka (baze podataka)

savjetovanje prilikom kupovine ili zamjene opreme, pronalaženje najboljih ponuda

podešavanje i održavanje hosta i mejlova, podešavanje na kompjuterima i telefonima

legalizacija softvera


Kupuj pametno!
Prijavi se na Obavijesti o akcijama, budi u tijeku s najnovijim popustima i uštedi pri kupovini!