Izrada Softvera

IZRADA SOFTWERA PO MJERI KUPCA


Jedna od naših glavnih djelatnosti je izrada korisnički prilagođenih programskih rješenja, od planiranja proizvoda do njegove implementacije i održavanja, poštujući pri tome sve korisnikove želje i zahtjeve.

 Svaki projekt izrade nove aplikacije započinjemo detaljnom analizom želja i potreba naručitelja. Unaprijed definirani zahtjevi na samom početku razvoja softvera znače kvalitetniju komunikaciju između naručitelja i razvojnog tima, bržu izradu i testiranje aplikacije te, u konačnici, zadovoljne korisnike. Izrada programa po narudžbi je proces koji, ako se ispravno vodi može biti ugodan i izazovan, a rezultat je aplikacija koja će Vam na kraju povećati profitabilnost i olakšati svakodnevni rad. Dakako ovaj proces ima svoje prednosti i mane u odnosu na kupnju gotovog rješenja. I prednosti i mane uvijek predočavamo našim klijentima.

PREDNOSTI IZRADE SOFTVERA PO MJERI KUPCA


  • Razvija se programsko rješenje koje ne postoji na tržištu
  • Program je potpuno prilagođen Vašem poslovnom procesu
  • Sudjelovanje u razvoju i zadovoljstvo stvaranja nove vrijednosti
  •  Ovako razvijeni program Vam istinski i bez kompromisa pomaže u radu te povećava produktivnost i profitabilnost Vašeg poslaCIJENA IZRADE

Generalnu cijenu razvoja programa ili složenog informatičkog sustava je jednostavno nemoguće odrediti bez detaljnog specificiranja posla. Cijena ovisi jedino o procijenjenom opsegu posla.

ROKOVI ISPORUKE

Rokovi isporuke ovise o kompleksnosti naručenog programa s tim da praktički nije moguće razviti novi proizvod za manje od 3 tjedna. U našoj praksi najčešće su rokovi isporuke između 30 i 60 dana, a bilo je i slučajeva kad je razvoj trajao i nekoliko mjeseci.

MOŽETE LI RIJEŠITI MOJ PROBLEM?

Iz naše referentne liste možete vidjeti koliko je širok spektar područja za koje smo napravili programsko rješenje, od programiranja poslovnih softvera do zahtjevnih web portala. Sigurni smo da možemo ponuditi softversko rješenje i za Vaš problem. Kontaktirajte nas.
IZDVOJENI RADOVI


Program za vođenje advokatske kancelarije

Program je namijenjen organizaciji poslovanja advokatskih ureda i sličnih djelatnosti.

Korištenjem ovog programa vaš ured će dobiti prednost nad klasičnim poslovanjem kao na primjer: 
- Detaljan i brz uvid u sve aktivne i arhivne predmete
- Brz pregled svih aktivnosti vezanih za predmet (prilozi, dokumenti, osobe, ročišta, zadaci, finansije)
- Program podržava upravljanje dokumentima na lokalnom računaru, cloud i web servisima tako da pristup istim imate sa bilo kojeg mjesta.
- Program omogućava zvučni alarm predstojećih zadataka i obaveza.
- Automatska evidencija angažiranja osoblja.
- Proračun tarifa, izdavanje predračuna i faktura klijentima, kao i vođenje finansijske evidencije.

Grafički interfejs programa dizajniran je tako da je u istom omogućeno vrlo lako snalaženje i brz napredak prilikom početka korištenja programa. Također uz program se isporučuje video uputstvo za korištenje svih modula programa, a također prilikom kupovine programa vršimo obuku novih korisnika, u skladu sa dogovorom.ReservBook - Program za vođenje ugostiteljskih objekata

Poslovanje ugostiteljskog objekta u velikoj mejri zavisi od optimizacije rada. Brzo usluživanje klijenata je imperativ, ali to zahtjeva dobru organizaciju posla. ReservBook je moderan, potpuno prilagodljiv program za vođenje poslovanja u ugostiteljskom objektu koji će vam omogućiti upravo to – bolju organizaciju posla i uštedu resursa.
Smart Blinds - Program za upravljanje proizvodnjom žaluzina, trakastih zavjesa, pvc i alu roletni i garažnih vrata

Sustav upravljanja proizvodnjom usmjeren je na to da korisniku pruži podršku za efikasno planiranje proizvodnje, prodaje i nabave te bilanciranje potreba za sirovinama, bolje upravljanje proizvodnom dokumentacijom, brži pregled stanja proizvodnje i statusa izvršenja radnih naloga, bržu i točniju kontrolu utroška materijala, rada i ostalih troškova. Velika pažnja posvećena je sustavu kontrole kvalitete i povezanosti s drugim poslovnim funkcijama (prodaja, nabava, knjigovodstvo, skladište i obračun plaća), a sljedivost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda je standardna funkcionalnost integrirana u cijelo programsko rješenje.

 


SMART PVC - SISTEM ZA ONLINE NARUDŽBE PVC STOLARIJEProgram SMART PVC za proizvođače stolarije. 

   Izrada stolarije se danas ne može zamisliti bez računara i specijalizovanih programa za kalkulacije, konstruisanje i proizvodnju pozicija prozora, vrata i balkona. Programi su postali nerazdvojni element u procesu građenja i montaže.
Radionice i preduzeća (koje se bavi proizvodnjom i montažom aluminijumske i pvc stolarije) treba da imaju softver za obračun i kalkulaciju prozora i vrata. Softver je neophodan alat isto kao i mašina za izradu profila ili ručni alat za ugradnju prozora.
  Osim pomoći kod finansiske kalkulacije softver  ima mogućnost izrade šema i crteža, organizaciono raspoređuje pozicije koje se rade, priprema specifikacije potrebnog materijala.

Naš software SMART PVC je je namjenski urađen za izradu PVC i Aluminijske stolarije a pristupate mu ONLINE putem vašeg laptopa,tableta ,telefona !

Organizacija softvera:

  Jedan dio programa sabira sve neophodne podatke i pohranjuje u ARHIVU .
Za profile se unose parametri koji čine osobine profila: visina, širina, namjena ,zatim vrsta materijala i količina .

Program SMART PVC može da sadrži baze podataka za moguće boje te specifični material za svaki proizvod ponaosob. 
Jednostavnim alatkama za crtanje SMART PVC izrađuje sheme prozora, vrata, fasada ili drugih specifičnih konstrukcija.

Mogući su razni pregledi i izvještji filtrirani prema potrebama. 

  Drugi dio programa obrađuje upite gdje korisnik unosi potrebne podatke kao što su podaci naručioca proizvoda, dimenzije konstrukcije i odabire sheme istih.
Pravi se arhiva koja sistematizuje hronološki upite, što je takođe vrlo bitno jer se neki poslovi realizuju i poslije dužeg vremena. 
Svaki upit na kraju se pretvara u ponudu, koja se može kasnije pronaći u Vašoj sopstvenoj bazi upita. 
Nakon dogovora posla lako se može napraviti listing potrebnog materijala koji treba obezbijediti za završetak naručenog posla. 

  SMART PVC je dragocijen jer štedi vrijeme i energiju prilikom davanja ponude. 
Ako uzmete u obzir da statistika kaže kako se svaka deseta ponuda realizuje, onda možete da pretpostavite pomoć softvera koju pruža korisniku, kao i njegovu ekonomsku opravdanost. 


ISPROBAJTE TEST VERZIJU